Mobilfria lektioner

Vi har mobilfria lektioner. Vi vet att det ökar elevers koncentration, skapar lugn och en trygg studiemiljö.

När våra elever går in i klassrummet, tar de i hand med pedagogen och lägger sen sin mobil i låsbara mobillådor. När lektionen är slut får de hämta tillbaka den. Våra äldre elever kan även förvara dem i sina låsbara skåp.

Eftersom det varit en del frågor kring ersättning om en mobiltelefon går sönder – under skoltid -är här ett förtydligande:

Om en mobiltelefon eller liknande elektronik går sönder är det inte skolans ansvar att ersätta den. Ansvaret är hos den som håller i den.

Om skolan ska utkrävas ersättning när telefonen är i skolans förvar, som i mobillådan, behöver den som gör det kunna visa att skolan uppvisat oaktsamhet. Vi kan inte vid varje lektionstillfälle kolla varje telefons status.