Massor med tips om barns hälsa

”Forskningen visar att ju tidigare vi etablerar goda
vanor desto lättare blir det att hålla fast vid dem i framtiden. Så om vi som föräldrar och vuxna kan vara goda
förebilder, inte krångla till det för mycket och utgå
från sunt förnuft kan vi vända trenden.”

Ur handboken för hälsa från Stiftelsen Aktiv Skola.