AUTOMATISK SKOLPLATS ÅK 7

Vårdnadshavare till elever folkbokförda i Borås stad har möjlighet att genomföra ett skolval i Borås stads e-tjänst inför läsåret 2020/2021. Borås stad har skickat hem information kring skolvalet där ni får veta att valet i så fall ska genomföras i början av oktober och gäller samtliga elever som ska börja årskurs 7 höstterminen år 2021.

Vi på Malmen Montessori vill informera dig som vårdnadshavare om att alla elever som går i årskurs 6 hos oss automatiskt har en plats i årskurs 7. Skolvalet behöver alltså inte genomföras för att ni ska behålla er plats på Malmen Montessori.