You are currently viewing Minskad skolpeng till friskolor

Minskad skolpeng till friskolor

Minskad skolpeng till friskolor

Regeringen har nyligen lagt fram flera förslag för att ändra i det svenska skolsystemet och skollagen. Vi vill med detta utskick informera er om att vi följer frågan och uppdaterar er när vi vet mer om huruvida förslagen går igenom och vad det i så fall skulle innebära för vår del.

Målet med förslagen är bland annat att minska friskolornas möjligheter att plocka ut vinst. Men det kan även komma att innebära att friskolor får mindre skolpeng än kommunala skolor. 

Malmen Montessori är en del av Idéburna skolors riksförbund, en branschorganisation för icke vinstdrivande idéburna friskolor i Sverige. Vi anser likt dem att skillnaden mellan idéburna och vinstdrivande friskolor måste tydliggöras, eftersom det är de kommersiella skolföretagen som regeringen vill komma åt med lagförslaget. 

Förslag om andra urvalsgrunder 

På Malmen Montessori ställer föräldrar i dagsläget sina barn i kö till den verksamhet de önskar att deras barn ska gå i. Vi använder olika urvalsgrunder för intagningen, bland annat om barnet redan går hos oss, syskonförtur, annan montessoribakgrund eller kötid. Regeringens nya förslag kan komma att innebära att vi inte kan använda det verksamhetsmässiga sambandet med förtur för barn på vår förskola som ska börja i förskoleklass och även kötiden kan komma att tas bort som urvalsgrund.

Vad händer nu?

Efter att Lagrådet lämnat sina synpunkter kan förslagen komma att presenteras för riksdagen och bli skarpa lagförslag efter omröstning av ledamöterna i juni. Dessförinnan kommer övriga partier få möjlighet att komma med motförslag till det som regeringen lagt fram. 

Malmens styrelse och ledning följer frågan och uppdaterar informationen så snart vi vet om förslagen går igenom och vad det i så fall innebär för oss. Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta ledningen eller styrelsen.

/Styrelsen och ledningen på Malmen Montessori

FAKTARUTA

Regeringens förslag:

Regeringen har lagt förslag om att ändra i skollagen så att skolpengen sänks för friskolor samt att kösystem till friskolor förbjuds. Nu väntar man på Lagrådets synpunkter. Regeringen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2022 och tillämpas för kalenderåret 2024.

Vad är skolpeng?

Skolan finansieras per elev och skolpengen ska täcka undervisningskostnader, mat och elevhälsa. Syftet med regeringsförslaget är att friskolor inte ska få mer pengar än de behöver som sedan plockas ut som vinst till ägarna. Malmen Montessori är icke vinstdrivande och drivs föräldrakooperativt som ideell förening, där allt överskott i förekommande fall återinvesteras i verksamheten för barnen/eleverna.

Hur mycket ska skolpengen sänkas?

Regeringens förslag innebär att kommunerna kan göra avdrag på skolpengen, baserat på hur mycket större ansvar de kommunala skolorna tar när det kommer till elever med extra resursbehov. På så sätt vill man hindra de vinstdrivande friskolorna från att endast ta emot elever som är fördelaktigt ur ett ekonomiskt perspektiv. Hur stort avdraget blir i kronor kan skolministern i dagsläget inte svara på, men procent som har nämnts är mellan 8,5-10 % sänkning för friskolor.

Läs mer

Se betänkandet bakom samt lagrådsremisserna här:

Betänkande av Utredningen om en mer likvärdig skola SOU 2020

Ett mer likvärdigt skolval

Ökad likvärdighet för skolhuvudmän

Frågor och svar om friskolor

10 myter och fakta om det fria skolvalet

Idéburna friskolor hotas av regeringens förslag

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.