You are currently viewing Åldersintegrerade klasser

Åldersintegrerade klasser

Att arbeta åldersintegrerat är en grundprincip inom montessoripedagogiken som syftar till att skapa en miljö där eleverna kan följa sin egen utveckling utifrån egna förutsättningar och förmågor snarare än födelsedatum. Det handlar om att skapa ett socialt sammanhang där vänskap och relationer utvecklas över åldersgrupper och där de spridda åldrarna gör att eleverna tränar sin social kompetens genom att inneha olika roller i gruppen. Elevernas lärande stöds genom att de får möta ett innehåll och ämnesområden i flera omgångar och på flera nivåer där yngre elever kan se “vart de är på väg” och äldre elever får möjligheter till repetition och tillbakablick. Till hösten kommer även årskurs 8 och 9 bli en 8-9:a, likt våra F-1:or, 2-3:or, 4-5:or och 6-7:or.