You are currently viewing Rektorsbrev

Rektorsbrev

I våra månadsvisa rektorsbrev från vår rektor för skolan, Vicky Hoffmann Pettersson, får du som montessoriförälder inblick i hur vi i verksamheten på ett övergripande och montessoriskt plan tänker och arbetar i olika situationer och teman. Det kan även vara praktiska påminnelser som är viktiga för att vår verksamhet ska fungera på bästa sätt för våra barns skull.

Läs rektorbreven här.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Rektorsbrev

Rektorsbrev

Februari 2023

Hej du montessoriförälder på Malmen Montessori!
I form av dessa månadsvisa rektorsbrev kommer jag, Vicky Hoffmann Pettersson, som rektor för skolan här på Malmen Montessori att fokusera på olika ämnen som på olika sätt är aktuella hos oss. 

Syftet med breven är att sprida kunskap om vår verksamhet och även skapa en delaktighet för dig som vårdnadshavare kring hur vi på ett övergripande och montessoriskt plan tänker och arbetar i olika situationer och teman. Det kan också handla om praktiska påminnelser som är viktiga för att vår verksamhet ska fungera på bästa sätt för våra barns skull.  Veckobreven som kommer på SchoolSoft från arbetslagen ger mer inblick på gruppnivå för just ditt barns klass.

 • Våra barn i digitala miljöer
  I vårt arbete med Malmens sociala kursplan har vi nu börjat prata om hur vi ska träna våra barn för de digitala miljöer som de möter och lever i. Det är naturligtvis svårt att se in i framtiden och att för bara några år framåt förutsäga hur de digitala miljöerna ser ut och vad det då är vi behöver förbereda våra barn och unga för.

  Ändå är det viktiga frågor som vi behöver fundera över och arbeta vidare med ur ett montessoriperspektiv. Inom montessori pratar vi om den *förberedda miljön och vikten av att låta dem få lära sig och utvecklas i en för dem anpassad miljö. Tyvärr har vi som samhälle inte kommit lika långt när det gäller att tänka förberedd och säker miljö när det gäller den digitala miljön som vi har när det gäller den fysiska. Därför har vi börjat diskutera vad vi tror det är våra elever behöver kunna och förstå när de lämnar oss efter nian och på hur vi ska bryta ner och anpassa det här till lägre åldrar och på så vis bygga en progression och utveckling.

  Tankarna jag delar här är bara ett utkast från ett arbetsdokument och inte någon färdig produkt men det kan ändå vara intressant även för fler att fundera över.  Eleverna behöver:

  • Kunna hantera informationssökning via tillförlitliga källor, att kritiskt förhålla sig till källor och förstå fenomen som propaganda, påverkan och desinformation.
  • Kunna publicera egen formulerad information och kunskap via kvalitativa digitala källor.
  • Förstå sociala mediers uppbyggnad och drivkraft samt vilka faror de kan innebära.
  • Vara medvetna om och kritiskt förhålla sig till de värdegrunder som skapas och förmedlas via sociala medier.

 • Nationella prov/ledigheter
  Vi påminner om att vi är mycket restriktiva under vårterminen när det gäller att bevilja ledigheter för elever i årskurs 3, 6 och 9 på grund av de nationella proven som genomförs. Ledighet beviljas inte för elev på datum för nationella prov. I årskurs 3 är inte fasta datum utlagda men prov sker flera gånger i veckan under en längre period. För mer information om tider hänvisar vi till Skolverkets hemsida.

  Ledighet för elev söks på separat pappersblankett, som finns under filer och länkar på SchoolSoft. Vi intar alltid en restriktiv hållning till att ge ledighet utöver loven och det ska finnas särskilda skäl för att ledighet från obligatorisk skolnärvaro ska godkännas.

 • Mitt bästa jag
  I alla klasser har vi samlingar där vi på olika sätt tillsammans lyfter viktiga och aktuella frågor, så kallade fokusområden. Under hösten hade vi studiero, studieteknik samt att värna om vår närmiljö “ordning och reda” som sådana områden. De kommer att finnas kvar även framöver.

  Just nu under vecka 4-8 fokuserar vi på “Mitt bästa jag.” Hur kan jag personligen bidra till en trevlig miljö och kamratskap i klassrummet och tillsammans med mina klasskompisar skapa en god arbetsmiljö, på den arbetsplats som skolan är för såväl elever som lärare?

  Allting börjar med mig själv kring hur jag pratar och vad jag säger samt vad för kroppsspråk jag signalerar i olika situationer. Hur vill jag uppfattas av människor i min omgivning och vem vill jag vara?

Prata gärna om ovanstående ämnen även hemma för att på så sätt skapa montessori hela dagen. Vi hörs i mars igen!

Bästa hälsningar 
Vicky Hoffmann Pettersson
Rektor för skola
Malmen Montessori
vicky.hoffman@malmen.com