Inskolning

INSKOLNING

När du ska börja hos oss på förskolan är det viktigaste för oss att du och din förälder ska känna er trygga med oss personal och miljön här. 
Det är viktigt att du får tid att knyta an till pedagogerna i din takt och i ett lugnt tempo. Därför vill vi att det ska ta minst två veckor innan du börjar full tid hos oss. Innan det prövar du på att vara hos oss med din förälder en kortare tid under dagen. 
Vi börjar med att du kommer på ett besök ungefär en timme. Sen ökar tiden på efter hand för att du ska vänja dig vid att vara här och få träffa både pedagoger och dina nya kompisar oftare. Så småningom släpper vi iväg dina föräldrar så att du blir själv med oss på förskolan, det brukar vara så ungefär andra veckan. 
Vi möter dig där du är, behöver du mer eller mindre tid så gör vi det som passar dig bäst.
Vi har som mål att du ska lära känna dig trygg i den förberedda miljön både inomhus och utomhus och undviker att gå iväg på utflykter under inskolningstiden. Vi arbetar med rutiner, att du ska hitta i din miljö och veta vilka dina pedagoger och kompisar är.
När det är dags för dig att gå över från småbarn till syskon kallar vi det för en överinskolning – då behöver inte dina föräldrar vara med vid inskolningen utan vi pedagoger hjälper dig med det.