Kalender förskola/fritids

KALENDER FÖRSKOLA/
FRITIDS

VÅRTERMINEN 2020
2 januari Studiedag – stängt 
3 januari Verksamheten öppnar
28 mars Malmens Fixardag – inställt
10 juni Skolavslutning 
15-16 juni Vi drivs delvis med vikarier
6 juli – 3 augusti Sommarstängt
 
 
 
HÖSTTERMINEN 2020  
4 augusti Verksamheten öppnar för förskola och fritids
 6 oktober Sinnenas afton 
 17 oktober Malmens Fixardag
 26 oktober Stängt – studiedag
 17 december Skolavslutning. Skolan stänger kl 13.
 
VÅRTERMINEN 2021
 7 januari Stängt – fortbildning
27 mars Malmens Fixardag
11 juni Skolavslutning. Förskola och fritids stänger kl. 13. 
21-22 juni Vi drivs delvis med vikarier
5 juli – 2 augusti Sommarstängt
 
 
HÖSTTERMINEN 2021
3 augusti förskola och fritids öppnar