INFORMATION OM KAMERABEVAKNING

Ändamål

Vårt ändamål med kamerabevakningen är att upptäcka, utreda, förhindra och förebygga brott/kränkningar samt öka tryggheten för barnets bästa.

Rättslig grund
Enligt Integritetsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) krävs en rättslig grund för att verksamheter ska få kamerabevaka. Vår rättsliga grund är intresseavvägning  – vi har vägt vårt intresse av att använda uppgifterna mot ditt integritetsintresse.

Skolan är en plats med mycket högt integritetsintresse och samtidigt en plats som de som befinner sig på ska känna sig trygga på. Som del i det trygghetsarbetet har Malmen Montessori vidtagit åtgärder som ökad vuxennärvaro, utbildning och samarbete med andra myndigheter. Från och med 2021-03-01 är kamerabevakning på högstadiet nu ytterligare ett verktyg i vårt förebyggande arbete med att skapa trygghet och för att kunna förebygga brott och kränkningar.

Lagring och mottagare av uppgifter
Kamerabevakningen  sköts och lagras av Direkt Larm. Materialet sparas i 60 dagar. Vid de fall vi behöver spara ned material är det endast huvudman samt ledning som har tillstånd att göra detta. Då meddelas berörda personer. 

Rättigheter för registrerade 
En av de rättigheter som har förtydligats i dataskyddsförordningen är rätten till radering. Den är inte ovillkorlig utan gäller i vissa särskilt angivna situationer. Nedanstående situationer är särskilt relevanta vid kamerabevakning:

  • om det inspelade materialet inte längre är nödvändigt för de ändamål som bevakningen bedrivs för,
  • om materialet har spelats in eller har behandlats på ett olagligt sätt,
  • om en registrerad person har invänt mot bevakningen och det inte finns tvingande berättigade skäl som innebär att bevakningen måste fortsätta. 

Uppgifterna kommer inte användas för automatiserat beslutsfattande eller överföras till tredje land.

Frågor om hanteringen
Personuppgiftsansvarig är huvudmannen, styrelsen på Malmen Montessori (organisationsnummer 864501-2132) som du är välkommen att kontakta på ordforande@malmen.com om du har frågor, synpunkter eller andra funderingar. 

Om du är elev eller vårdnadshavare och har frågor om hur personuppgifter hanteras, kontakta i första hand rektorn. Om rektorn inte kan svara på dina frågor eller om du vill ha ett registerutdrag – kontakta vårt dataskyddsombud på dataskydd@malmen.com, som har som uppgift att självständigt se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. Du kan även ta kontakt med receptionen på 033-23 73 80. Postadress: Katrinebergsgatan 21, 504 39 Borås.

Om du inte tycker att vi har hanterat dina personuppgifter på rätt sätt kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet. Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY):

Telefon till IMY: 08-657 61 00, E-postadress: imy@imy.se,
Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten, box 8114, 104 20 Stockholm.