1 Nova

NOVA


Nova är fritids för elever i förskoleklass och årskurs 1.
Novas grund vilar på montessoribegreppen “Hjälp mig att hjälpa mig själv” och “Hjälp mig göra det själv”. 
När skoldagen är slut kommer en pedagog från fritids och tar över samlingen. Tillsammans går vi igenom vilka aktiviteter som gäller för dagen samt vad det är för väder och vilka kläder som kan vara lämpliga att ha på sig vid utevistelse. 
Mellanmål äts i klassrummen och eleverna hjälps då åt att duka fram och plocka undan. 
Alla aktiviteter i vårt aktivitetsschema grundar sig i vår läroplan och många aktiviteter knyter också an till vår likabehandlingsplan samt Malmen Montessoris sex metodpelare. 
Ett av våra mål är “ständig utmaning” och därför är vissa av fritidsaktiviteterna obligatoriska. Det är viktigt att alla fritidselever får möjlighet att prova olika saker och på så sätt utvecklar sina sinnen.