1 Småbarn

SMÅBARN

Lilla Karlavagnen, Lilla Leo & Lilla Pluto är våra tre småbarns-avdelningar för barn mellan 1-3 år. 

När du är ungefär 1 år gammal börjar du på en av våra småbarnsavdelningar och är där till det året du fyller 3. Då har du ungefär 14 kompisar som du går tillsammans med. Vi har en tydlig struktur på dagen som gör att du känner dig trygg och vet vad som förväntas av dig och gruppen.
Tillsammans övar ni på att utforska världen med sinnena och tränar på praktiska vardagsövningar med hjälp av pedagogerna som är din grundtrygghet här på förskolan.
Du har behov av ordning, att utveckla dina sinnen och märker detaljer som vuxna ofta inte ser. Du möter en förberedd miljö med praktiska vardagsövningar, sensoriskt material för att träna dina sinnen, vi tränar språk, matematik och kultur allt eftersom du visar intresse för det. Vi möter dig där du är och ger dig utmaningar när vi ser att du behöver mer.
Det året du fyller 3 år får du börja på en syskonavdelning som du kommer att vara på till året du fyller 6. Då har du också ungefär 15 kompisar. Du fortsätter att träna på det du gjort innan och lär dig sociala koder/regler genom samspelet med andra, du tränar på turtagning, koncentrationsförmåga och på att bli självgående i den förberedda miljön tillsammans med pedagogerna.
På så sätt jobbar du mot en självständighet för att klara dig själv och ta hand om dina uppgifter. En viktig del i kommande inlärning i skolan är muskelminnet, det tränar du genom sensoriskt material, till exempel använder du dig av cylinderblock för att träna penngreppet/olika dimensioner eller hällövningar för att få känsla för mängd.
Från att du föds till du börjar i förskoleklass bygger du upp din individuella personlighet. För att göra det använder du dig hela tiden av ditt absorberande sinne – det sammankopplar barn världen över.

En dag hos oss

 
Förskolan öppnar klockan 06.30. Då finns den pedagog som har öppning och de tidigaste barnen på plats. På förskolan råder en stilla och trygg stämning, ofta med dämpad belysning, levande ledljus och lugn musik. Det ska kännas välkomnande för liten, såväl som stor, att komma till förskolan på morgonen. Eftersom vi inte serverar frukost på skolan har de barn som börjar före klockan åtta ofta med sig en egen liten frukost. 
Vid 08-tiden har de flesta barn och pedagoger kommit och den dagliga verksamheten startar. Vi har då en kortare arbetsstund där det fria valet står i centrum och barnen väljer arbetsuppgifter/aktiviteter efter eget intresse. 
Sedan är det dags för en gemensam samling och en fruktstund och därefter är det tid för utelek eller en promenad till Ramnaparken och fågelkolonin.
När vi kommer in igen är dags för lunch. Alla barnen äter tillsammans på sina avdelningar. För att det skall fungera är den förberedda miljön oerhört viktig, alltså en miljö med små bord, stolar, bestick och kannor. Barnen har tvättfat och spegel i lagom storlek och lämplig höjd för att kunna tvätta sig själva utan att vara beroende av vuxna. Att barn får klara saker själv stärker den viktiga självkänslan!
Efter maten vilar alla barnen en stund. Många har med sig en egen nalle eller napp. Under vilan tar pedagogerna sina raster. Efter vilan behöver barnen en stund på sig att vakna till och alla vaknar inte samtidigt. Då brukar vi mysa i soffan och läsa böcker. För de barn som är lite piggare blir det en liten arbetsstund igen.
Vid 14.30 serveras mellanmål. Mellanmålet kan vara smörgås, mjölk, fil och flingor. Under vinterhalvåret äter vi alltid mellanmålet inomhus, men under de årstider då vädret tillåter äter vi gärna mellanmål utomhus och stannar sen där hela eftermiddagen.
Efter mellanmålet börjar barnen allt eftersom gå hem och när klockan är 17.30 stänger vi vår verksamhet.