fbpx
Börja skriva och tryck
Enter för att söka

VEGA


Vega är fritids för elever i årskurs 2 och uppåt. 
På Vega strävar vi efter ett tillåtande klimat där barnen får frihet att utveckla sin självständighet, känna trygghet att utvecklas och få vara sig själv.
I likhet med Nova har några pedagoger samlingar med de elever som ska stanna kvar på fritids när skolan slutar. Tillsammans pratar vi om hur eftermiddagen kommer att se ut och vilka kläder som kan vara lämpliga att ta på sig utomhus. Sen får de välja om de vill delta i en specifik aktivitet eller om de vill gå ut på skolgården. 
Alla aktiviteter är kopplade till läroplanen kapitel fyra samt Malmen Montessoris sex metodpelare: Observationer, Förberedd miljö, Kosmiska planen, Goda förebilder, Sinnesupplevelser och Experimenterande didaktik. 
Vi äter mellanmål i klassrummen och de ser lite olika ut beroende på gruppens behov. Här jobbar vi med att eleverna själva ska göra i ordning sitt mellanmål medan en till två pedagoger finns där och hjälper vid behov.  
Ju äldre eleverna blir desto mer ansvar får de styra över sin egen tid på fritids. Därför ser det annorlunda ut för de elever som går i år 4-6. Istället för att en pedagog har samling med dessa elever ansvarar de själva med att komma ut och anmäla att de är på plats. De sköter dessutom mellanmålet helt på egen hand med en närvarande pedagog.