Fritids

"Viktiga delar i vår verksamhet är praktiska vardagsövningar och sensoriska upplevelser. Vi hjälper barnen att hjälpa sig själv."

NOVA

Nova är fritids för elever i förskoleklass och årskurs 1. Novas grund vilar på montessoribegreppen “Hjälp mig att hjälpa mig själv” och “Hjälp mig göra det själv”. 

När skoldagen är slut kommer en pedagog från fritids och tar över samlingen. Tillsammans går vi igenom vilka aktiviteter som gäller för dagen samt vad det är för väder och vilka kläder som kan vara lämpliga att ha på sig vid utevistelse. Mellanmål äts i klassrummen och eleverna hjälps då åt att duka fram och plocka undan. 

Alla aktiviteter är kopplade till läroplanen kapitel fyra samt Malmen Montessoris sex metodpelare: 

– Observationer

– Förberedd miljö

– Kosmiska planen

– Goda förebilder

– Sinnesupplevelser

– Experimenterande didaktik. 

Ett av våra mål är “ständig utmaning” och därför är vissa av fritidsaktiviteterna obligatoriska. Det är viktigt att alla fritidselever får möjlighet att prova olika saker och på så sätt utvecklar sina sinnen. 

KONTAKT: nova@malmen.com

VEGA

Vega är fritids för elever i årskurs 2 och uppåt. På Vega strävar vi efter ett tillåtande klimat där barnen får frihet att utveckla sin självständighet, känna trygghet att utvecklas och få vara sig själv.

I likhet med Nova har några pedagoger samlingar med de elever som ska stanna kvar på fritids när skolan slutar. Tillsammans pratar vi om hur eftermiddagen kommer att se ut och vilka kläder som kan vara lämpliga att ta på sig utomhus. Sen får de välja om de vill delta i en specifik aktivitet eller om de vill gå ut på skolgården. 

Alla aktiviteter är kopplade till läroplanen kapitel fyra samt Malmen Montessoris sex metodpelare. 

Vi äter mellanmål i klassrummen och de ser lite olika ut beroende på gruppens behov. Här jobbar vi med att eleverna själva ska göra i ordning sitt mellanmål medan en till två pedagoger finns där och hjälper vid behov.  

Ju äldre eleverna blir desto mer ansvar får de styra över sin egen tid på fritids. Därför ser det annorlunda ut för de elever som går i år 4-6. Istället för att en pedagog har samling med dessa elever ansvarar de själva med att komma ut och anmäla att de är på plats. Barnen sköter dessutom mellanmålet helt på egen hand med en närvarande pedagog. 

KONTAKT: vega@malmen.com

Fram till årskurs 3 går du idrottspromenad tillsammans med pedagoger till idrotten som är på I15. Här kan du se hur vi gör i trafiken när vi går den.

Har du frågor om uppsägning, schematider och inkomstuppgifter? Maila till vår administratör cornelia.sandqvist@malmen.com så hjälper hon dig.

Vid andra fritidsfrågor kan du alltid maila oss på nova@malmen.com (F-1) eller vega@malmen.com (2-5).