Vi är skola

HJÄLP MIG ATT FÖRSTÅ MIG SJÄLV

Hos oss lär sig barn matematik, språk och estetiska ämnen – och hur de fungerar som världsmedborgare.

KÄRA ELEV ❤️

 
Du kanske inte tänker på det just nu, men jag finns vid din sida under alla dina år här på Malmen Montessori. Min uppgift är att hjälpa dig i din utveckling.
När du blivit sex år är du redo för att bli delaktig i en större värld. Du vill nu, på ett helt nytt sätt, förstå själv – på egen hand. Du öppnar dig för den värld som finns runt omkring dig liksom för de människor som finns i den. Jag finns fortfarande vid din sida, men nu för att på så många olika sätt som möjligt så ett intresse hos dig för den omvärld du nu börjar erövra.
Vid nio års ålder söker du svaren på fler frågor om vad som är rätt och fel eller sant och falskt. Din intellektuella utveckling gör att du vill tänka själv och du söker inte bara längre svaren på vad, utan också på varför. Jag finns där vid din sida för att samtala med dig om det du kommer att se och uppleva och jag kommer att utmana dina tankar.
Efter det att du fyllt tolv år kommer mycket av det du funderar över att handla om dig, vem du är i dig själv och vem du är i relation till andra. Din självkännedom och din kännedom om andra människor kommer att öka. Jag finns vid din sida för att spegla så många sidor av dig som möjligt, vilket gör det möjligt för dig att känna glädje över såväl dig själv som andra.
Min uppgift, den är att hjälpa dig att hitta din uppgift – och plats i livet.
Hälsningar Pedagogen ❤️