2-3

När du börjar hos oss i 2-3:an är du inne i en period där faktakunskaper är i fokus och ditt intresse för omvärlden är väldigt stort. Vi arbetar med stora områden såsom rymden och dinosaurier för att möta din vetgirighet. Vi utgår alltid från helheten och tränger djupare in i delarna nu när du är äldre. Detta innebär att du i F-1 har arbetat med jorden och världsdelarna och hos oss går vi vidare med Norden, Sverige och Borås. 

Ditt intresse för skrivning börjar sakteliga ersättas med att mer och mer dokumentera både för hand och på datorn med dina nyfunna kunskaper.
Din vetgirighet gör också att du vill ta reda på saker och ting i samhället. Vi gör utflykter och studiebesök till bland annat djurparken, Navet och Forntidsbyn. 

Du är också noga med vad som är rätt och fel och du vill gärna få riktlinjer om moraliska regler och hur du ska förhålla dig till dem. Du är med i arbetet att ta fram regler för klassen och hela 2-3:an. Vi arbetar också med den sociala kursplanen för att hjälpa dig i dina funderingar kring rättvisefrågor. 

Precis som i F-1 börjar vi varje läsår med de fem stora lektionerna där vi tillsammans utforskar universum och utvecklingen på vår jord i stora drag.
När du börjar hos oss får du delta i simundervisning och i åk 3 deltar du i slöjdundervisning.

Fram till årskurs 3 går du idrottspromenad tillsammans med pedagoger till idrotten som är på I15. Här kan du se hur vi gör i trafiken när vi går den.