VI ÄR MALMEN MONTESSORI

VI ÄR MALMEN MONTESSORI


Vi driver förskola, skola och fritids.

Vi är en fristående, politiskt och religiöst obunden ideell förening.

Vi är inte vinstdrivande.

KÄRA ELEV ❤️

Du kanske inte tänker på det just nu, men jag finns vid din sida under alla dina år här på Malmen Montessori. Min uppgift är att hjälpa dig i din utveckling.
Under dina första tre år av livet vet jag att det är viktigt att du lär känna ditt eget värde – för att bygga upp din självkänsla. Likt en blomma som vänder sig mot solen för att absorbera solljusets kraft kommer dina sinnen att absorbera det som finns runt omkring dig. Jag finns vid din sida och ger näring åt din utveckling genom konkreta upplevelser för dina sinnen.
När du är mellan tre och sex år är du upptagen med att lära dig lita till din egen förmåga. Ditt självförtroende växer av att du gör många saker av egen kraft hos oss. Det kommer att lära dig att du är en mycket kompetent person och jag finns vid din sida för att hjälpa dig lyckas.
När du blivit sex år är du redo för att bli delaktig i en större värld. Du vill nu, på ett helt nytt sätt, förstå själv – på egen hand. Du öppnar dig för den värld som finns runt omkring dig liksom för de människor som finns i den. Jag finns fortfarande vid din sida, men nu för att på så många olika sätt som möjligt så ett intresse hos dig för den omvärld du nu börjar erövra.
Vid nio års ålder söker du svaren på fler frågor om vad som är rätt och fel eller sant och falskt. Din intellektuella utveckling gör att du vill tänka själv och du söker inte bara längre svaren på vad, utan också på varför. Jag finns där vid din sida för att samtala med dig om det du kommer att se och uppleva och jag kommer att utmana dina tankar.
Efter det att du fyllt tolv år kommer mycket av det du funderar över att handla om dig, vem du är i dig själv och vem du är i relation till andra. Din självkännedom och din kännedom om andra människor kommer att öka. Jag finns vid din sida för att spegla så många sidor av dig som möjligt, vilket gör det möjligt för dig att känna glädje över såväl dig själv som andra.
Min uppgift, den är att hjälpa dig att hitta din uppgift – och plats i livet.
Hälsningar Pedagogen