MONTESSORI

VÄRLDEN BÖRJAR MED BARNEN

Maria Montessori, grundare av montessoripedagogiken

Vår montessoripedagogik utgår från Malmens montessoriska metod. Den har tre delar:

1. Malmens montessoriska bildningsplan

2. Montessoriska kunskapsplanen 

3. Läroplanen 


GRUNDADES MONTESSORI

VANLIGA FRÅGOR

OM MONTESSORI

I vår montessoripedagogik stimulerar den förberedda miljön barnets lärande – miljön och materialet är läraren. Vi tänker alltid montessori först.
Vi drivs av en ideell föräldraförening. Föreningen äger och driver verksamheten. Du kan bland annat engagera dig såhär:
  • vara föräldraombud
  • vara med i en arbetsgrupp
  • arbeta i styrelsen 
Du blir medlem i föreningen genom att betala medlemsavgift.
Våra pedagoger är legitimerade pedagoger och har eller genomgår en montessoriutbildning.
En stor del av dagen består av arbetsstunder där barnen jobbar med frihet under ansvar.
Ja. Men det är viktigt att du som förälder engagerar dig i de åtaganden det innebär att med en föräldradriven skola. Även att förstå hur montessoripedagogiken fungerar för att på bästa sätt kunna stötta ditt barn i sin kunskapsutveckling.
Ja, det får de hos oss.