MONTESSORI

"VÄRLDEN BÖRJAR MED BARNEN"

Maria Montessori, grundare av montessoripedagogiken

 DEN FÖRBEREDDA MILJÖN SKAPAR SJÄLVSTÄNDIGHET 

En viktig del i montessoripedagogiken är att miljön är inbjudande och tilltalande för att väcka barnens nyfikenhet, intresse och lust att lära. Den förberedda miljön ska bjuda in till aktiviteter av olika slag, där barnen tränar alla sinnen, och som stimulerar till rörelse, koordination och kreativitet.

Pedagogen förbereder miljön så att barnen kan vara fria att arbeta självständigt samtidigt som den ska svara mot deras behov. Ordning och struktur i miljön är en viktig förutsättning och utgör en nödvändig ram för den frihet som finns. En ram som också skapar trygghet. 

Montessorimaterialet är ett hjälpmedel som ska stimulera barnens sinnen och främja utvecklingen. Materialets uppbyggnad går från det konkreta till det abstrakta och är självrättande.

I montessoripedagogiken går begreppen frihet och ansvar hand i hand. Barnets frihet ökar i takt med mognad och förmåga att ta ansvar. Skolan ska vara en plats där barnet känner sig trygg i att få lära av sina misstag.

På en montessoriskola är den sociala träningen en viktig förutsättning. Barnen har många tillfällen för social interaktion och det eftersträvas i hela verksamheten, exempelvis genom pedagogiskt drama eller arbeten där olika årskurser arbetar tillsammans.

Hos oss förekommer både individuellt arbete och arbete i grupp. Individualisering är inte samma sak som individuellt arbete. Individualisering innebär att barnet arbetar efter sina egna förutsättningar och i sin egen takt. 

Vår montessoripedagogik utgår från Malmens montessoriska metod. Den har tre delar:

1. Malmens montessoriska bildningsplan

2. Montessoriska kunskapsplanen 

3. Läroplanen 

 

VANLIGA FRÅGOR

OM MONTESSORI

I vår montessoripedagogik stimulerar den förberedda miljön barnets lärande – miljön och materialet är pedagogen. Vi tänker alltid montessori först.

Vi drivs av en ideell föräldraförening. Föreningen äger och driver verksamheten. Du kan bland annat engagera dig såhär:

  • vara föräldraombud

  • vara med i en arbetsgrupp

  • arbeta i styrelsen 

Du blir medlem i föreningen genom att betala medlemsavgift.

Våra pedagoger är legitimerade pedagoger och har eller genomgår en montessoriutbildning.

En stor del av dagen består av arbetsstunder där barnen jobbar med frihet under ansvar.

Ja. Men det är viktigt att du som förälder engagerar dig i de åtaganden det innebär att med en föräldradriven skola. Även att förstå hur montessoripedagogiken fungerar för att på bästa sätt kunna stötta ditt barn i sin kunskapsutveckling.

Ja, det får de hos oss.