Elevhälsan

Elevhälsan arbetar förebyggande och främjande med elevers psykiska och fysiska hälsa. Pedagogerna och elevhälsan arbetar nära tillsammans för att ge dig de bästa förutsättningarna för ett montessoriskt lärande och en god hälsa. 

Vi som jobbar i elevhälsan är specialpedagoger, speciallärare, skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och skolläkare.