Föräldraombud

Vad gör ett föräldraombud?

– Föräldraombuden är länken mellan styrelsen och föräldrarna. Det är två ombud per avdelning/klass, totalt ca 74 ombud.

– Föräldraombuden ansvarar för att främja gemenskapen och får en budget för att anordna en social aktivitet för avdelningen/klassen under höstterminen.

– Föräldraombuden samordnar städlistorna för månadsstädet samt Malmens fixardag. Föräldrar som har andra uppgifter städar inte på månadsstädet, exempelvis föräldraombud, valberedningen eller styrelsemedlemmar. 

– Föräldraombuden ansvarar för att samordna aktiviteter inför Sinnenas Afton enligt info på Schoolsoft. 

OBS! Samordna innebär inte att föräldraombuden måste göra allt själva! Ni kan och ska delegera uppgifter till de andra föräldrarna.

Städmallar
Här hittar du som är föräldraombud (skapa en kopia för att redigera i den):

– Städmallen för månadsstädStädmallen för månadsstäd använder du för att veta hur du ska gå till väga när du ska organisera ditt barns avdelning/klass månadsstäd. 

– Städmallen för Malmens fixardagStädmallen för månadsstäd använder du för att veta hur du ska gå till väga när du ska organisera ditt barns avdelning/klass under Malmens fixardag. 

Hela rutinen med både mallar samt städkartorna för klassrummen finns på Schoolsoft under Filer/länkar “Föräldraombudens städmallar för månadsstäd och Malmens fixardag” tillsammans med ovanstående städmallar.


Månadsstädet
Månadsstäd innebär att alla föräldrar hjälper till att städa sitt barns klassrum några gånger per läsår. Klassrummet städas alltså minst en gång per månad av föräldrarna på avdelningen/i klassen. Dagligen städar även en städfirma toaletter, golv och tömmer papperskorgar. Månadsstädet som görs av föräldrar behövs utöver detta för att ge våra barn en bättre vardagsmiljö, vilket också bidrar till att mer resurser kan läggas på undervisningen. 

Vad som behöver städas står i checklistan för städ som finns innanför dörren i klassrummet. Här signerar den förälder som städat sin vecka med sitt barns initialer när den har städat klart.

Alla som städar tar med egna städartiklar och städmedel (gärna miljövänliga och parfymfria).

Det finns en dammsugare per våningsplan:

Våning 1: på barnens toalett vid avdelningen Lilla Leo
Våning 2: i elrummet mittemot Uranus B
Våning 3: i förrådet i Jupiter B:s klassrum
Våning 4: i litet förråd utanför elevtoaletterna mittemot sal 408
B-huset: till vänster nerför trapporna i källaren

Publicering av information/nyhet på SchoolSoft

Som föräldraombud finns möjlighet att skicka ut information på SchoolSoft till ditt barns avdelning/klass för att nå ut med exempelvis städschema, vid insamling eller annan aktivitet i gruppen. Ni kommer få information via SchoolSoft när denna funktion är igång för er! 

Frågor?
Har du frågor kan du alltid maila till ombud@malmen.com