SÅ HÄR STÄLLER DU DITT BARN I KÖ TILL OSS

Söker du efter en skola där varje barn får utvecklas i sin takt och utifrån sina förutsättningar? På Malmen Montessori vill vi stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter – ge frihet under ansvar. 

Ur den friheten kan självständighet utvecklas, den självständighet som sedan ger självförtroende och förmåga till kritisk granskning.

Ordning och struktur i miljön är en viktig förutsättning för inlärning och utgör en nödvändig ram för friheten. Ansvarskänsla för sig själv och andra är en del i grunden för montessoripedagogiken och för ett fungerande samhälle.

Föräldraengagemang viktig byggsten
En viktig del av vår verksamhet är vår föräldraförening där du som förälder tillsammans med personalen är med och driver verksamheten och där du bidrar med engagemang, till exempel i form av styrelsearbete, föräldraombud eller genom månadsstäd. Läs mer på malmen.com/forening. 

– Som förälder till ett barn hos oss förväntas du vara medlem i
föräldraföreningen och även engagera dig där. Du blir medlem
genom att betala medlemsavgiften som är 450 kr per familj och år. 

– Du förväntas normalt sett komma till Malmen Montessori för
information, utbildning och praktiskt arbete. 

– Du deltar på utvecklingssamtal, Malmens fixarvecka och Sinnenas afton.

– Du hjälper till vid utflykter och städar barnens klassrum några gånger per år i form av så kallat månadsstäd. Det gör att vi kan lägga mer resurser på till exempel lärartäthet.

Som vi ser det är det en del av montessori – tillsammans är vi goda
förebilder och lär våra barn att vara rädda om sin miljö. Läs mer om vad som förväntas av dig som montessoriförälder längre ner.

Byte av kösystem för grundskolan
Just nu byter vi kösystem för intresseanmälan till grundskolan på Malmen Montessori (förskoleklass-årskurs 9). Vårt nya kösystem är SchoolSoft. 

Har du redan anmält intresse för att ditt barn ska börja i skolan hos oss?
•Då kommer du att få ett mail från SchoolSoft. Det är viktigt att du läser det mailet och bekräftar din mailadress för att din intresseanmälan ska fortsätta vara giltig.

•Placeringen i kön påverkas inte av bytet av kösystem.

•När vi får möjlighet att erbjuda er en plats skickas platserbjudande via mail från SchoolSoft. 

 

Har du redan anmält intresse för att ditt barn ska börja i förskolan hos oss? 
•Förskolan ligger kvar i det gamla systemet ett tag till och du behöver inte göra någonting just nu. •När vi får möjlighet att erbjuda er en plats skickas platserbjudande via mail från SchoolSoft. 

Frågor? Maila intag@malmen.com eller ring 0768-563306

___

Detta gäller för dig som gör en ny intresseanmälan till grundskola och förskola på Malmen Montessori:
Är du intresserad av att stå i kö till både förskola och skola? 

•Gör här nedan två separata anmälningar, en till förskolan och en till skolan. •Varför då? Eftersom skolans kösystem nu går via SchoolSoft medan förskolan är kvar i vårt gamla system.  

INFORMATIONSTRÄFFAR

Informationsträffar höstterminen 2023:
11 september anmälningslänk
16 oktober anmälningslänk 
20 november anmälningslänk
4 december anmälningslänk

Informationsträffar vårterminen 2024:
18 mars anmälningslänk
22 april anmälningslänk
13 maj anmälningslänk

Frågor? Maila intag@malmen.com eller ring 0768-563306.

Inför informationsträffen kom väl förberedd genom att gå igenom informationen på denna sidan – titta på filmen om våra lokaler, filmen som gäller ditt barns ålder, läs broschyren och presentationen av vår verksamhet.
Varmt välkommen!

VILKEN PLATS I KÖN HAR JAG?

Vi tar in barn på förskolan i turordningen:

1. Syskonförtur

2. I den ordning barnet står upptagen i anmälningslistan

 

Vi tar in barn till skolan i turordningen:

1. Barn från Malmen Montessori 

2. Syskonförtur

3. I den ordning barnet står upptagen i anmälningslistan

Vi går på datumordning, men även syskonförtur påverkar kötiden.

Därför kan vi inte svara på vilken plats i kön du har.

Vi hör av oss när ni får en plats hos oss.

Läs dokumentet om Rutin för köhantering och placering.

VIKTIG INFORMATION OM DU VILL KÖA

INTAG INFÖR HÖSTTERMINEN
Vi har intag av barn till förskola och skola inför varje hösttermin. Resterande platser kan komma att tillsättas om lediga platser uppstår under övriga året.

Störst intag har vi till småbarnsgrupperna på förskolan och till förskoleklass.

PLATSERBJUDANDE
Platserbjudande skickas ut med hänsyn till plats i kön
 och angivet önskat startdatum. Väljer du att tacka nej till ett platserbjudande förlorar du din plats i kön och eventuell syskonförtur försvinner i ett år.

UPPDATERA DINA UPPGIFTER
Vill du ändra önskat startdatum behöver du göra det innan ett platserbjudande når er. Det är DITT ansvar att intresseanmälan är uppdaterad med rätt önskat startdatum samt uppgifter kring uppgiftslämnare.

Du måste själv uppdatera din ansökan om dina kontaktuppgifter eller adress ändras. Det uppdateras INTE automatiskt.

Har du ställt ditt barn i kö till en annan förskola eller skola?
Viktigt att veta isåfall är att om ni erbjuds en plats och tackar ja till en annan förskola/skola så förlorar ni er plats hos oss, i enlighet med Borås stads regelverk.

Regelverket skapades eftersom en familj tidigare kunde sitta på dubbla placeringar. Det innebar att flera förskolor eller skolor trodde att samma barn skulle börja just där och de får svårt att planera och dimensionera sin verksamhet.

Exempel 1: Kalle går i årskurs 3 på Malmen Montessori. Kalles vårdnadshavare ställer Kalle i kö till åk 4 på X-skolan i augusti. I november blir de erbjudna en plats och tackar JA till denna. X-skolan meddelar Borås kommun om sin nya elev. Borås kommun meddelar Malmen Montessori att eleven inte är placerad på Malmen längre. Kalle förlorar alltså sin plats på Malmen Montessori trots att familjen inte meddelat skolan om bytet. Familjen får ett överlämningsdokument hemskickat från Malmen som underlag för överlämning av information till Kalles nya skola. Önskar Kalle komma tillbaka till Malmen Montessori så får han ställa sig i kö på nytt, montessoriförturen finns kvar i ett år medan syskonförturen försvinner i ett år.

Exempel 2: Kalle går i årskurs 3 på Malmen Montessori. Kalles vårdnadshavare ställer Kalle i kö till åk 4 på X-skolan i augusti. I november blir de erbjudna en plats och tackar NEJ till denna. Kalle fortsätter därmed sin skolgång på Malmen Montessori.