Intresseanmälan

Vill du ställa ditt barn i kö hos oss?

Maila ditt barns namn och födelsedatum så återkommer vi med information om hur du går till väga för att registrera ditt barn. 
Intag till vår verksamhet sker inför varje hösttermin.
Läs viktig information om din anmälan längre ner på sidan.
INFORMATIONSMÖTEN HT -20:
Information kommer inom kort.
Mötet håller på i max 2 h.
 

 

VI TAR IN BARN I TURORDNING:
1. Barn från Malmen Montessori
2. Syskonförtur
3. Barn från montessori-förskolorna Pyramiden & Globen
4. Barn från annan montessori-förskola/skola
5. I den ordning barnet står upptagen i anmälningslistan

VIKTIG INFORMATION

Vi har intag av barn till förskola och skola inför varje hösttermin. Resterande platser kan komma att tillsättas om lediga platser uppstår under övriga året. 
Störst intag har vi till småbarnsgrupperna på förskolan och till förskoleklass. 
Platserbjudande skickas ut med hänsyn till: 
– Plats i kön
– Angivet önskat startdatum

Väljer du att tacka nej till ett platserbjudande förlorar du din plats i kön och eventuell syskon- och montessoriförtur försvinner i ett år. 

Vill du ändra önskat startdatum behöver du göra det innan ett platserbjudande når er. Det är DITT ansvar att intresseanmälan är uppdaterad med rätt önskat startdatum samt uppgifter kring uppgiftslämnare.

Du måste själv uppdatera din ansökan om dina kontaktuppgifter eller adress ändras. Det uppdateras INTE automatiskt. 

Vill du ställa dig i kö på nytt? Be oss om en ny intresseanmälan genom att maila intag@malmen.com eller klicka på knappen här under.