Malmen Montessoris styrelse

Styrelsen tillsätts i samband med höstens årsstämma och sammanträder därefter ungefär en gång per månad. Styrelsen är huvudman och har det övergripande ansvaret för drift och skötsel av skolan. Den tillsätter skolchefen som har det övergripande ansvaret tillsammans med rektor för skola och rektor för förskola. Skolan följer kommunens regler och riktlinjer och styrs bland annat av skollagen och läroplanerna. 

Ledamot/interimsordförande: Jessica Syrén ordforande@malmen.com

Ledamot: Irene Gimmersta irene@gimmersta.com

Ledamot: Markus Södergren markus@sodergren.eu

Ledamot: Rebecca Philipsson rebecca.philipson@gmail.com 

Ledamot: Malin Hellstrand malinhell@gmail.com

Suppleant: Håkan Lennström hakan.ohlsson.lennstrom@gmail.com

Suppleant: Claes Fagerblom claes.fagerblom@ipdata.se

Personalrepresentant: Rebecca Johansson rebecca.johansson@malmen.com

Verksamhetschef/skolchef: Kenneth Larsson kenneth.larsson@malmen.com

Är du intresserad av att arbeta som förtroendevald?

Kontakta valberedningen:

Martin Tenbrink och Michelle Helander: valberedningen@malmen.com

Våra revisorer:

Gunilla Andersson, auktoriserad revisor

Anders Lönnermark, förtroendevald lekmannarevisor