Kontakt styrelse

STYRELSE

David Thåst

ordförande

Malin Hellstrand

ledamot

Linda Lennström

ledamot

Jessica Syrén

ledamot

Claes Fagerbom

ledamot

Rebecca Philipsson

ledamot

Marcus Södergren

suppleant

Irene Gimmersta

suppleant

Selma Music

suppleant

Kenneth Larsson

verksamhetschef/skolchef

Rebecca Johansson

personalrepresentant

Elevrepresentant

Är du intresserad av att arbeta som förtroendevald? 
Kontakta någon av oss i valberedningen. 

Martin Tenbrink

valberedningen

Michelle Helander

valberedningen

Våra revisorer:
 

Gunilla Andersson

auktoriserad revisor

Anders Lönnermark

förtroendevald lekmannarevisor