Ledning

Verksamhetsledning

Skolledning

Foto: Bidexperten

 

På bild: 
Ulrika, Allan, Kenneth, Vicky

 

 

 

 

På bild: 
Rebecca Catharina, Anders, Thomas, Vicky

Kontaktuppgifter

Skolchef Kenneth Larsson: skolchef@malmen.com

Rektor för förskola Ulrika Holmberg: rektor.forskola@malmen.com

Rektor för skola/fritids Vicky Hoffmann: rektor.skola@malmen.com

Biträdande rektorer:
F-5
Rebecca Johansson: bitradande.rektor.f-5@malmen.com
6-9 Anders Wing: bitradande.rektor.6-9@malmen.com
Elevhälsan: Catharina Pernvall: bitradande.rektor.elevhalsa@malmen.com

Drift, säkerhet, HR, lokaler Allan Sommarblad: skolservice@malmen.com

Föreståndare Fritids Thomas Nilsson: forestandare.fritids@malmen.com