6-9

När det är dags för dig att ta steget upp i 6-9 handlar det för oss precis som för Maria Montessori, om att göra saker på riktigt. Du ska få möjligheten att påverka din undervisning genom att vi erbjuder olika metoder för dig att visa dina kunskaper. Vi strävar efter att komma bort från att “göra uppgifter” och fokuserar istället på kunskapsbildning.

Du kommer under denna perioden att gå igenom två stora förändringsfaser. Både rent kroppsligt men också mentalt då denna period handlar om att förstå hur samhället fungerar men också genom att förstå din framtida roll som “vuxen” i ett samhälle där utvecklingen går väldigt snabbt. 

Du kommer att gå från en skolgång med klasslärare till att möta flera olika ämneslärare under din skoldag. Dina skoldagar blir längre än de varit i årskurs 4-5 och vi kommer att utmana din förmåga att ta ansvar för och planera dina skolarbeten. 

Precis som Maria Montessori kommer vi att tro på dina förmågor och genom höga förväntningar handleda dig för att du ska nå dina mål. Det kommer precis som i vuxenlivet att krävas hårt arbete och att du tar ansvar för och utnyttjar din tid i skolan.