Elevhälsan

Foto: Bidexperten

På bild:

Jennie, Diana, Maria, Gun (slutat)

Cecilia, Alexandra, Lisbeth (slutat)

Ej på bild:

Faranak, Annika, Mia

Kontaktuppgifter

maria.lepp@malmen.com

Maila vår skolsköterska: diana.goljovic@malmen.com

Maila vår skolkurator: faranak.shahraki@malmen.com