4-5

När du börjar hos oss i 4-5 är du inne i en period där du intresserar dig för moralfrågor och för kulturämnen som geografi och historia. Vid den här tiden är du intresserad av att söka svar på större frågor. Inte enbart på vad som sker utan också varför. 

Den förberedda miljön gör att du själv kan välja material och att du vet var du hittar materialet. Då kan du äga din egen inlärningsprocess. För att du ska kunna hitta ditt inre driv behöver arbetet vara verklighetsanpassat och materialet stimulera flera sinnen, vilket också är en grund för att du ska kunna utvecklas i det kommande utvecklingsstadiet.  

När du gick i 2-3:an var du fokuserad på faktakunskaper. Hos oss i 4-5 kommer du använda dessa faktakunskaper för att dra egna slutsatser och för att kunna göra jämförelser. 

Om du tidigare var intresserad av rätt eller fel kommer vi fortsätta utmana dig när det kommer till moralfrågor. Du kommer också få möjlighet attt utveckla ditt sociala beetende genom att arbeta mer i grupp. 

Ett av våra mål är att du ska nå självständighet. För att komma dit tror vi att det behöver finnas tydliga ramar och strukturer. Dessa ramar kan sedan utvidgas i takt med din personliga mognad. Vi vill att du ska ha kontroll över din egen utveckling och du ska få möjlighet att välja arbetsformer. 

Dina arbetsdagar blir nu lite längre och på måndagar till torsdagar går du i skolan mellan 8-14. Du kommer också undervisas i en del nya ämnen. I femman har du hemkunskap och i sexan får du välja mellan franska eller spanska. Du kommer också ha idrott två gånger i veckan, istället för en som du hade tidigare. Du kommer fortfarande ha en klasslärare och när du börjar i sjuan får du istället en mentor.