black game console on wooden surface

Skärmtid och spelande

Här kommer information som vi har fått från Borås stads hälsoutvecklare kring barns skärmtid och spelande. Filmerna ger möjlighet till fördjupad kunskap kring ämnet och är indelade åldersvis, se nedan. 

Rektorsbrev

I våra månadsvisa rektorsbrev från vår rektor för skolan, Vicky Hoffmann Pettersson, får du som montessoriförälder inblick i hur vi i verksamheten på ett övergripande och montessoriskt plan tänker och

KONTAKTA OSS

Malmen Montessori
Katrinebergsgatan 21
504 39 Borås
Tel: 033-23 73 80
Mail: info@malmen.com
Org. nr: 864501-2132