Förskola Småbarn

Foto: Bildexperten

På bild: 

Helene, Fanny, Suzanna, Jessika (jobbar på äldrebarn), Sinar, Annika (slutat),

Ploy, Sawsan, Luiza, Dzwar

 

Ej på bild: 

Lena, Angela, Alexandra, Sofia

Kontaktuppgifter

ulrika.hietala@malmen.com

Förskola Äldrebarn

Foto: Bildexperten

På bild:

Ulrika, Nabila, Anna F, Slobodan, Anna G, Lena (jobbar på småbarn), Anneli,

Rebecca, Zijavera, Ingrid, Zorica, Silvana

Ej på bild:

Sari, Maja, Lisa

Kontaktuppgifter

ulrika.hietala@malmen.com