Så grundades montessori

Maria Montessori – montessoripedagogikens grundare

Maria Montessori (1870-1952) var Italiens första kvinnliga läkare. Hon kom tidigt i kontakt med barn med utvecklingsstörning, som var intagna på Roms mentalsjukhus. För att ge barnen känslomässig och intellektuell stimulans utarbetade hon speciella pedagogiska metoder och material. 

Efter hand prövade hon även sina metoder på friska men socialt missgynnade barn från Roms slum, vilket gav stor framgång. Pedagogiken grundar sig på noggranna studier av barns utveckling och observationer av hur barn beter sig om miljön omkring dem och de vuxna i deras närhet underlättar barnens egna val av aktivitet och ger dem den tid de behöver för att genomföra den uppgift de valt. 

Maria Montessori kom bland annat fram till att barn i allmänhet är nyfikna, fulla av upptäckarglädje och ivriga att få pröva på och lära sig nya saker och att barn gärna upprepar en sysselsättning som fångat deras intresse.

Maria Montessori hade djup respekt för barnet och såg på utbildning som en hjälp till själva livet och framtiden.      

Maria Montessori betonade vikten av att hjälpa barnet i dess strävan efter självständighet. Det är den naturliga fortsättningen på frihetsbegreppet. 

Hon menade att det sker då barnet får hjälp att klara av saker och ting själv. Två tydliga exempel på hur detta successiva lärande ökar friheten och därmed självständigheten, är konsten att gå och konsten att tala.

Motorikens betydelse för barns utveckling är idag en självklarhet, grundad på forskning. Kroppen och intellektet är varandras förutsättningar och rörelse är en av grundstenarna till inlärning. 

Det är i rörelse som barnet utforskar omvärlden, samtidigt som det tränar motorik och koordination och uttrycker sin personlighet.

Det är mot bakgrund av denna kunskap – om hur barnet använder sin kropp och rörelser för sin inlärning – som skapat de konkreta och sinnestränande material som ingår i montessoripedagogiken.

Maria Montessori ville att alla barn skulle utveckla en förmåga att se hur allt hänger ihop, att se sammanhang i sin omvärld och utveckla en förståelse för helhetens betydelse och fredens nödvändighet. 

31 augusti 2020 firade vi Maria Montessoris födelsedag 150 år.

Vi firade enhetsvis med hänsyn till covid -19. För att skapa en helhet filmade vi med drönare formationerna som varje klass valt att göra, bland annat fredstecknet, geometriska figurer och Maria Montessori 150 år i bokstäver, som syns i filmen här ovanför.

De flesta klasser tittade på filmer eller läste sagor om Maria Montessori och vi hade även förberett en kortare information om Maria Montessori i alla entréer.

Förskolan fokuserade på sinnesupplevelse med smak och känsel, pratade om och upplevde genom formering till italienska flaggan med ballonger färgerna.

F-1 fokuserade på fredsarbetet, gjorde fredsduvor, sjöng fredssång och sprang ut med den på skolgården. De hade även fokus på sinnena med italienskt tema: Lukta/pizzakrydda, Känna/ olivolja på fingertopparna, Smaka/ex.  oliver, parmesanost, salami, Lyssna / på italiensk musik/opera, Se/ en film om Italien.

2-3 hade en heldag med montessorimaterial och “Grej of the day”.

4-6 hade undervisning som involverar samtliga sinnen och presentation kring begreppet världsmedborgare och kopplingar till de globala målen. 

7-9 synliggjorde alla pedagogerna montessoritanken i sina ämnen och en presentation kring montessoris motstånd till fascismen hölls.

Fritids fokuserade på praktiska vardagsövningar som att knyta rosetter, duka och hade även disco.

Det är ur friheten självständigheten utvecklas - det ger självförtroende och förmåga till kritisk granskning.

Den kosmiska planen

Enligt Maria Montessori är ett helhetsperspektiv viktigt i undervisningen eftersom allt hör samman i världen:

– Allt har en särskild avsikt

– Alla har en särskild uppgift

– Alla har ett särskilt ansvar

– Alla delar hör ihop och bildar en helhet

– Hela världen i gemenskap

– Fred på jorden