Malmens sociala kursplan

“Skoltiden är en pedagogisk mobilisering för Livet!” (To educate the human potential, Bok 1 s.78) 

På skolan är vi som en familj. Vi uppträder värdigt och vi behandlar varandra med respekt och vänlighet. Den sociala kursplanen visar hur du ska göra det. Den tränar dig på hur du behöver vara när du är tillsammans med andra för att göra ett gott intryck och lyckas. Därför är den sociala kursplanen lika viktig som alla andra uppdrag vi har från våra uppdragsgivare. 

Den sociala kursplanen är indelad i olika områden som i sin tur är uppdelade i fyra delmål med stegrad svårighetsgrad. Dessa utgörs av åldrarna 0-6, 6-9, 9-12 samt 12-16. Detta är vad vi har som lägsta nivå för vår arbetsplats men det står arbetslagen fritt att arbeta med fler punkter. 

Så här gör du:

När du möter och hälsar på människor: 

 • Hälsa när du möter någon. Hälsa tillbaka när någon hälsar på dig.
 • Ta ögonkontakt. Titta på den som talar och om någon kommenterar, titta på den. 
 • Om någon ställer en social fråga, visa intresse genom att svara och ställ en fråga tillbaka. 
 • Om någon ny kommer till skolan, gå fram och presentera dig, visa intresse och ta med personen i dina aktiviteter.

För att sköta och ta hand om din skolmiljö: 

 • Bidra till att hålla skolan ren genom att ta av ytterskorna och använda innetofflor 
 • Håll ordning på dina och skolans saker genom att ha rätt saker på rätt plats.
 • Se över toaletten innan du lämnar den, så att allt är fräscht. 
 • Hantera saker aktsamt, så de inte går sönder. Om en olycka händer där något går sönder säger du till en vuxen.

När du arbetar i klassrummet: 

 • Kom väl förberedd för ditt skolarbete genom att ha med dig det du behöver och genom att ha sovit och ätit tillräckligt för att orka. 
 • Ansträng dig alltid så mycket du kan för att göra ett gott jobb och ge inte upp även om det är svårt i början.
 • Under diskussioner visar du respekt för andras kommentarer, åsikter och idéer genom hålla med, bekräfta eller kommentera på ett konstruktivt sätt.
 • När du har vikarie är det extra viktigt att du är artig och följer skolans regler.

När du är tillsammans med kamrater: 

 • Tänk på att alltid säga tack om du får något. Visa tacksamhet. 
 • Om du hostar eller nyser, vänd bort huvudet och gör det i armvecket. Säg också ursäkta/förlåt. 
 • Visa inte bristande respekt genom att göra göra ljud, miner eller gester. Himla inte heller med ögonen. 
 • Försök aldrig exkludera någon. Passa aldrig plats utan var öppen och bjud in. 

När vi äter tillsammans: 

 • Tvätta alltid händerna innan du äter 
 • Använd alltid bestick när du äter och prata inte med mat i munnen. 
 • Sträck dig inte över bordet utan säg istället: Kan jag be att få… 
 • Tänk på att maten skall räcka till alla, var inte girig ta dessutom bara så mycket som du kan äta upp

När det uppstår konflikter: 

 • Om andra elever retar eller stör dig, säg ifrån att de ska sluta. Räcker inte det, säg till din lärare eller någon annan vuxen. De är här för att hjälpa och skydda dig. 
 • Om du blir osams med någon, gå undan tills du lugnat ner dig innan du försöker lösa konflikten. 
 • Håll dig utanför andras konflikter. Var en god kamrat genom att be vuxna hjälpa till och ge alla lugn och ro. 
 • Förvärra inte konflikter genom att sprida rykten, prata illa om någon bakom ryggen eller kommentera saker som egentligen inte rör dig.

Som samhällsmedborgare: 

 • Om någon tappar något, plocka upp det och ge tillbaka det även om de är närmare objektet. 
 • När du åker buss, lämna alltid din stol till de som är äldre eller till de som behöver den bättre. 
 • Var alltid hjälpsam genom att öppna dörrar, släppa förbi eller erbjuda din hjälp. 
 • Var uppmärksam så du inte stör eller förstör för andra när du är på en allmän plats.

Malmens montessoriska nycklar 

Jag är stolt över min skola och är en god representant för dem. Genom att jag: 

F-3:

 • Håller ordning på mina och skolans saker 
 • Tar initiativ till förbättringar 
 • Sköter mina ansvarsområden 
 • Delar med mig 
 • Bryr mig om alla 
 • Gör ingen ledsen
 • Respekterar alla 


4-9:

 • Står upp för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar. 
 • Accepterar att jag och andra kommer att begå misstag. Jag lär av det och går vidare. 
 • Tar initiativ till förbättringar både på skolan och i samhället. 
 • Jag är alltid är mitt bästa jag.
 • Uppmuntrar andra att vara sitt bästa jag.