Våra behörigheter

Varje år uppdaterar vi statistiken för våra pedagogers behörigheter. 

Såhär ser det ut läsåret 2021/2022: