Våra behörigheter

Varje år uppdaterar vi statistiken för våra pedagogers behörigheter. 

Läsåret 2022/2023:


Läsåret 2021/2022: