UPPDATERAD INFORMATION KRING

COVID-19 (CORONAVIRUS)

För att ge dig som vårdnadshavare hos oss en överblick över informationen om covid -19 har vi sammanställt aktuell information och länkar från bland annat Folkhälsomyndigheten och Borås stad.

VANLIGA FRÅGOR

Vi får många frågor kring familjekarantän, provsvar och liknande som har med covid-19 att göra. För att förenkla för både dig som vårdnadshavare och för vår personal har vi här sammanställt frågor och svar för att hjälpa dig att hålla dig uppdaterad kring vad som gäller just nu. 

Skolan har ingen medicinsk rådgivning kring olika frågor som gäller covid-19, RS-virus eller vinterkräksjuka eller några andra sjukdomar. Vid frågor kring till exempel provtagning eller familjekarantän ber vi er kontakta 1177 Vårdguiden eller sjukvården.

Schoolsoft är vår interna kommunikationskanal så håll alltid koll där på viktig information.

Barn ska stanna hemma om de är sjuka, till exempel om de är snuviga, har ont i halsen, feber eller hosta. Barn kan gå tillbaka till skolan när de känner sig pigga igen, även om vissa symtom som hosta finns kvar. Läs här på 1177 om vad som gäller för att stanna hemma.

Anmäl alltid frånvaro eller sjukanmäl ditt barn via Schoolsoft för att vi på bästa sätt ska hålla oss uppdaterade på vilka barn som ska vara på plats, allt för er trygghet och säkerhet.  

Gäller det sen ankomst eller liknande var vänlig kontakta ditt barns mentor eller pedagog via Schoolsoft .

Har du problem med din inloggning? Kontakta 033-23 73 80, anknytning 1 eller maila cornelia.sandqvist@malmen.com eller allan@malmen.com.

Den 9 februari 2022 påbörjas avvecklingen av åtgärderna mot covid-19. Läs mer om varför och vilka restriktioner som tas bort i samhället här.

Dessa anpassningar görs just nu:

  • Föräldrar får gå in i våra lokaler – max 2 föräldrar per avdelning/klass. Dock har vi fortsatt smittspridning av bland annat covid-19, influensa, vinterkräkssjuka och ber dig som vårdnadshavare att undvika att gå inomhus i största möjliga mån för att minska smittspridningen.

  • Fortsatt noggrann handhygien

Sjukvården i Västra Götalandsregionen meddelar att skolan just nu inte ska dela ut gurgeltest eftersom endast barn med symtom ska provtas. Den del av smittspårningen som kvarstår är information till den som är smittutsatt. Vi informerar via Schoolsoft till den klass/grupp det berör om ditt barn varit i närheten av en covidsmittad person. Där finns smittskyddsrutiner för hur du då ska agera.

Vi får också frågan från en del föräldrar: Vad kan vi göra för att hjälpa till? Vi är tacksamma för frågan och för oss just nu är det den lilla hjälpen som bär oss:

  • Ha tålamod, många av oss gör flera personers arbete varje dag. Svarstider kan bli lite längre och svaren något förkortade etc, men vi jobbar på.
  • Även korta stunder räknas. Kan man hämta en halvtimme tidigare på förskolan eller fritids, så underlättar det.
  • Vuxensamvaro är viktigt för barnen. Lägg extra mycket tid tillsammans med era barn, det behöver de i en tid som är så orolig och föränderlig.
  • Håll er informerade och följ de direktiv som finns. Precis som vi, så vet vi att många är informationströtta. Det kommer ständigt ny information från regering, FHM, försäkringskassan, vården, skolan etc. Aldrig har det varit så tydligt hur viktigt det är med förmåga att både inhämta men också förmåga att tolka och förstå information som nu. Genom att vara välinformerade blir ni själva besluts- och handlingskraftiga, vilket hjälper oss. Vi försöker att lägga ut det vi kan på Schoolsoft så titta där.
Saknar ni uppgifter, så gör det ni kan. Även om ni ibland saknar uppgifter till era barn, varför inte läsa en bok tillsammans eller skriva ett brev (antagligen mail nuförtiden) eller träna på klockan, månaderna eller multiplikationstabellen. Är barnen äldre kan ni se en engelsk film och samla nya ord. Varför inte titta på nyheterna varje dag och diskutera eller en dokumentär via SVT-play, för att nämna några exempel. Det är lärandet som är i fokus, inte specifika skoluppgifter i en sådan situation.

Vid personalfrånvaro försöker vi att täcka upp med vikarier så gott vi kan. Dock har vi inte alltid möjlighet att skicka med läxor hem eftersom det kan vara vikarier som arbetar och inte är tillräckligt insatta i den enskilda elevens pedagogiska utveckling eller inte känner eleven. Vi arbetar på vår plan för att eleverna inte ska komma efter.

Vi har ingen möjlighet att bedriva något annat än närundervisning.

Folkhälsomyndigheten (FHM)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Krisinformation

Borås stad

Vårdguiden 1177