Rutiner för klagomålshantering

Har du klagomål på förskolan, grundskolan, elevhälsan, fritids eller andra delar av vår verksamhet? Då vill vi veta det. 

Vi vill att barn ska ha det så bra som möjligt hos oss. Därför är det viktigt att vi får information om sådant som inte fungerar och sådant som kan bli bättre. Det kan gälla allt från undervisning och bemötande till kvalitet i fritids eller elevhälsans olika delar.

Ett klagomål är en yttring av missnöje, till skillnad från synpunkt som mer är en åsikt. 

Hur gör jag för att lämna ett klagomål?
Om du har klagomål på vår verksamhet kan du lämna det på olika sätt – muntligt, skriftligt, digitalt till vår mail info@malmen.com, via telefon 033-23 73 80, via vår fysiska brevlåda utanför huvudentrén eller per post till Katrinebergsgatan 21, 504 39 Borås. 

Våra rutiner för klagomålshantering:
– Vänd dig i första hand till personalen i ditt barns verksamhet.  
– Kontakta rektorn om du upplever att du inte blir lyssnad på eller problemet som mycket allvarligt.
– Kontakta skolchef om du fortfarande inte är nöjd eller är missnöjd med hur klagomålet hanterats  
– Kontakta huvudmannen styrelsen om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats av skolchef, ordforande@malmen.com

Så behandlar vi dina personuppgifter.

Vad händer efter du lämnat ett klagomål? 
Vi kommer att kontakta dig gällande ditt klagomål inom fem arbetsdagar, om du är anonym får du ingen återkoppling. Beroende på vad ditt klagomål gäller kan du ibland bli kontaktad medan vi arbetar med ditt klagomål. När vi är klara kontaktar vi dig för att berätta vad vi har kommit fram till och vad som händer nu.

När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar. Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet, men ingen återkoppling kommer att ske. Observera att alla inkomna klagomål blir allmänna handlingar som måste lämnas ut om någon begär dem. Som regel råder inte sekretess för anmälningar som kommer till en klagomålshanteringsfunktion. Bara i enskilda fall kan personuppgifter skyddas om personen har skyddade personuppgifter eller riskeras att förföljas (av särskild anledning). 

Har du frågor om klagomålshanteringen?
Kontakta rektor alternativt huvudmannen.
Rektor för förskola Ulrika Holmberg: rektor.forskola@malmen.com
Rektor för skola/fritids Vicky Hoffman: rektor.skola@malmen.com
Biträdande rektorer:
F-5 Rebecca Johansson: bitradande.rektor.f-5@malmen.com
6-9 Anders Wing: 
bitradande.rektor.6-9@malmen.com
Elevhälsan Catharina Pernvall: 
bitradande.rektor.elevhalsan@malmen.com
Skolchef Kenneth Larsson: skolchef@malmen.com
Huvudmannen styrelsen ordforande@malmen.com 

Är du inte nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende?
Om du inte är nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende kan du på skola/fritids göra en anmälan till Skolinspektionen eller du på förskola till Förskolenämnden i Borås.

Kontaktuppgifter Skolinspektionen:
Telefon: 08-586 080 00

Kontaktuppgifter Förskolenämnden:
Telefon: 033-35 70 00